משכן התכלת- מפעל משכן התכלת- בשבע טיולים- 21.9.15.JPG