משכן התכלת- נחנך מרכז המבקרים של משכן התכלת- מקומי דתי- 2.12.15.jpg